ИСТОРИЯ ЛИЧНОСТИ МОДЕЛИ  
 
Асар Габриелсон
1891 - Асар Габриелсон е роден на 13 август в Скараборгс, Швеция
1911 - Получава бакалавърска степен по бизнес администрация в Стокхолмското училище по икономика
1916 - Асар Габриелсон се жени за Анна Терезиа Андреасон
1921 - Става изпълнителен директор на SKF-Франция
1927 - На 14 април заедно с Густаф Ларсон конструират Volvo OV4 и създават компанията AB VOLVO
1947 - Председател на Конгреса на индустриалните организации
1956 - Председател на управителния съвет на Volvo Group
1962 - Умира на 28 май
Густаф Ларсон
1887 - Густаф Ларсон е роден на 8 юли в Швеция
1918 - Жени се за Елин Фрьоберг
1927 - На 14 април заедно с Асар Габриелсон създават компанията AB VOLVO
1968 - Работи в компанията VOLVO до смъртта си на 4 юли